Drogi Użytkowniku,

Jeśli korzystasz z mojej strony jako osoba fizyczna, stosują się do Ciebie postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając mój obowiązek informuję, że:

– administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Kowalczyk, ul. Czeremchowa 30, 44 – 102 Gliwice;

– twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celach nią objętych; prawnie uzasadnionego interesu administratora; powyższe obejmuje gromadzenie danych statystycznych i analizę działań użytkowników na stronie, także w celach marketingowych; jak również w celu przygotowania oraz realizacji umowy – jeśli zdecydujesz się skorzystać z mojej oferty; prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO;

– odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie podmioty współpracujące przy realizacji/obsłudze umowy i zapewniające funkcjonowanie strony;

– dane mogą być wykorzystane do profilowania – określenia preferencji użytkowników mojej strony. Wykorzystywane w tym celu narzędzia to Google Analytics, Facebook Pixel.

– dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia realizacji celów opisanych powyżej lub do chwili cofnięcia zgody;

– każdy użytkownik mojej strony ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma prawo do przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili odwołana, przy czym jej wycofanie nie wpływa legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Użytkownik musi mieć również świadomość, że – jeżeli dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy – odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, może skutkować niemożnością realizacji umowy.

Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. W każdym momencie możesz dokonać zmian ustawień w swojej przeglądarce.